top of page

U-Flow

Vortex Tube

มาทำความรู้จักกับการทำงานของ U-FlowTM กันสักหน่อย

อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆแต่ความสามารถระดับพายุทอร์นาโด!!!

 

อากาศที่หมุนรอบแกนเหมือนพายุทอร์นาโด กระแสลมหมุนวนแบบนี้เรียกกันในชื่อ Vortex อุปกรณ์ U-FlowTM คือเครื่องมือที่เราสามารถเปลี่ยนลมอัดจากเครื่องปั๊มลมทั่วๆไปในโรงงานให้เป็นลมอัดสองชนิดด้านหนึ่งเย็นจัดและอีกด้านร้อนจัด ภายในอุปกรณ์ชิ้นเดียวแหล่งลมอัดกระแสเดียวโดยไม่ต้องมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือพลังงานไฟฟ้าใดๆเลย

 

อุปกรณ์ U-FlowTM สร้างกระแสลมหมุนที่แยกอากาศออกเป็นสองกระแสด้วยตัวกำเนิดลมหมุน (Vortex Generator) ชิ้นส่วนนี้มีสำคัญสูงสุดการออกแบบทางวิศวกรรมขั้นสูงเพื่อให้ได้ลมหมุนที่สามารถทำให้เกิดการแยกชั้นของอุณหภูมิภายในท่อ Vortex ได้ ชิ้นส่วนนี้ติดตั้งอยู่กับที่และออกแบบเฉพาะเพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณลมอัด ปรับการไหลเวียนของลมอัดและใช้ในการปรับช่วงอุณหภูมิตามต้องการ U-FlowTM ไม่เพียงสร้างลมร้อนจัดและเย็นจัดแต่สามารถยังปรับตั้งค่าอุณหภูมิลมอัดได้ระดับนึงอีกด้วย (ทั้งการปรับเปลี่ยน Generator และโดยการตั้งวาล์วควบคุม)

 

อากาศที่หมุนรอบแกนกลางวงนอกจะมีแรงกดลงไปที่ผนังด้านในของท่อด้วยความเร็วสูงได้ถึง 1,000,000 รอบต่อนาที เกิดอุณหภูมิร้อนจัดและไหลผ่านไปบริเวณส่วนปลายของท่อร้อน ลมอุณหภูมิสูงนี้ส่วนหนึ่งจะไหลผ่านท่อระบายไอร้อนออกไป และส่วนที่ยังเหลืออยู่จะถูกบังคับให้ไหลวนกลับเข้าไปแกนกลางของตัวของมันเองในทิศทางตรงกันข้ามด้วยวาล์วควบคุม ลมหมุนบริเวณแกนกลางนี้สูญเสียพลังงานความร้อนออกสู่ลมหมุนอุณหภูมิสูงที่อยู่รอบนอก มันจึงมีอุณหภูมิต่ำลงและลมที่กำลังเคลื่อนที่ช้าลงนี้จะถูกเปลี่ยนให้เป็นลมที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอีกครั้งทำให้อุณหภูมิของมันลดต่ำลงไปอีกก่อนจะถูกบีบอัดให้ไหลผ่านท่อบริเวณจุดศูนย์กลางของตัวกำเนิดลมหมุนและไหลผ่านปลายท่อส่งอากาศเย็นสู่ภายนอก ลมอัดที่ทางออกนี้จึงสามารถมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิทางเข้าสูงสุดถึง 60 degC และในฝั่งตรงข้ามไอร้อนที่ถูกสร้างขึ้นจะมีอุณหภูมิสูงได้ถึง 150 degC

U Flow d1.jpg
Uflow Catalog - Cold Air Gun-3.jpg
bottom of page