top of page

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

|

สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

RoadShow ACHTECK 2020

พบสินค้าเครื่องมือตัด ACHTECK และทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่จะแนะนำเทคโนโลยีการตัดเฉือนใหม่ล่าสุดให้กับผู้ใช้งาน ได้ที่สถานประกอบการของท่าน

RoadShow ACHTECK 2020
RoadShow ACHTECK 2020

เวลาและสถานที่

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

แขกร่วมงาน

แชร์อีเวนท์นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับอีเวนท์: Events
bottom of page